Apporteer wedstrijden worden uiteraard ook georganiseerd door de Rasvereniging. Onder verantwoordelijkheid van de JPC worden jaarlijks wedstrijden voor retrievers gehouden. Elke rasvereniging heeft zijn eigen JPC afdeling. (Jacht Proeven Commissie)

Het betreft een aantal clubdiplomadagen (CDD), meerdere workingtesten (WT),  een standaard jachthondenproef (SJP), een Meervoudige Apporteer Proef (MAP) , een Orweja Workingtest (OWT).

  • Clubdiplomadagen – Op deze dagen kan men opgaan voor het behalen van het C B of A diploma. Het C diploma is het laagste diploma en het A diploma het hoogst haalbare diploma. Bij de vijf C-proeven (A t/m E) ligt de nadruk op appèl en eenvoudig apporteerwerk met uitsluitend standaard clubdummy’s. Bij de drie B-proeven (F, G en H) ligt de nadruk op moeilijker apporteerwerk met standaard clubdummy’s. Indien de hond de C- en B-proeven voldoende heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen tenminste een zeven bedraagt, dan mag deze meedoen aan de twee A-proeven.
  • Workingtest – Een Workingtest wordt gehouden op het niveau van C, B1, B2 en A. Elke hond legt een vijftal tests af die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. De proeven zijn niet van tevoren bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. Er wordt met standaard clubdummy’s gewerkt, maar ook andere apporten, met koud wild, kunnen soms gevraagd worden. Voor deelname is een diploma van een Clubdiplomadag, jachthondenproef of een veldwedstrijdkwalificatie vereist
  • Standaard Jachthondenproef – De JPC organiseert éénmaal per jaar een SJP, die alleen voor retrievers toegankelijk is. Dit eigenlijk hetzelfde als een CDD maar ipv dummy’s wordt hier gewerkt met koud wild. (meestal een eend en een konijn)
  • Meervoudige Apporteer Proef – De JPC organiseert éénmaal per jaar een MAP, die alleen voor retrievers toegankelijk is. Dit eigenlijk hetzelfde als een WT maar ipv dummy’s wordt hier gewerkt met koud wild. (eend, kraai, kauw, gans, konijn. haas, fazant enz)

Er zijn dus 3 soorten Clubdiploma’s.

Diploma A bestaat uit proef A t/m E

Diploma B bestaat uit proef A t/m E plus proef F t/m H

Diploma C bestaat uit proef A t/m H plus proef I t/m J

Indien men geslaagd is voor zo’n diploma mag je in dezelfde klasse aan een workingtest meedoen. Alleen in de B-klasse is er een B1 en een B2 klasse. B2 klasse is voor B-honden die 2x bij de top5 van een B1 Workingtest zijn geworden. 

Beschrijving van de diploma proeven:

Proef A: Aangelijnd en los volgen
Proef B: Uitsturen en komen op bevel
Proef C: Houden van de aangewezen plaats
Proef D: Apport te land
Proef E: Apport uit diep water
Proef F: Verloren apport te land
Proef G: Markeerapport te land
Proef H: Apport over diep water
Proef I: Dirigeerproef te land
Proef J: Apport van verre loper over breed water

Letop: als je een Nederlands OWT diploma hebt behaald dan heeft dan ook concequenties voor de Workingtest klasse:

Diploma OWT Starters klasse : Dan moet je in de B1 klasse meedoen

Diploma OWT Novice klasse   : Dan moet je in de B2 klasse meedoen

Diploma OWT Open klasse     : Dan moet je in de A klasse meedoen