ORWEJA staat voor Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden.

Apporteer wedstrijden worden NIET georganiseerd door ORWEJA, maar door KJV gewesten en Rasverenigingen. ORWEJA verleent vergunningen om ORWEJA wedstrijden te mogen organiseren. ORWEJA is een samenwerkingsverband tussen de Jagers vereniging (KJV) en Raad van Beheer waaronder de Rasverenigingen vallen.

Onder auspiciën van ORWEJA worden elk jaar een aantal standaard jachthondenproeven (SJP), een aantal Meervoudige Apporteer Proeven (MAP) en 1x per jaar de NIMROD georganiseerd. Verder is er nog de Provinciale Jachthondenproef (PJP).

  • Standaard Jachthondenproef – De JPC organiseert éénmaal per jaar een SJP, die alleen voor retrievers toegankelijk is. Dit eigenlijk hetzelfde als een CDD maar ipv dummy’s wordt hier gewerkt met koud wild. (meestal een eend en een konijn). Per proef kan men max. 10 punten verdienen.
  • Meervoudige Apporteer Proef – De JPC organiseert éénmaal per jaar een MAP, die alleen voor retrievers toegankelijk is. Dit eigenlijk hetzelfde als een WT maar ipv dummy’s wordt hier gewerkt met koud wild. (eend, kraai, kauw, gans, konijn. haas, fazant enz). Het zijn 6 meervoudige niet gestandaardiseerde apporteer proeven. Voor elke proef kan men max 100 punten verdien.
  • Nimrod – De Nimrod wordt 1x per jaar georganiseerd en wordt meestal op de 2e maandag in november gehouden.  Dit is een wedstrijd voor de beste jachthonden van dat jaar, van elke jachthondenrassen worden de honden die de meeste nimrod punten hebben behaald in dat jaar, uitgenodigd om aan de Nimrod mee te mogen doen. Nimrod punten zijn te verdienen op een MAP-A wedstrijd. Een hond mag maar 1x in zijn leven meedoen aan de Nimrod. Er doen op max. 18 honden mee op de Nimrod, deze bestaat uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteer proeven
  • Provinciale Jachthonden Proef – Een PJP wordt na het wedstrijd seizoen door een KJV gewest georganiseerd. Een PJP bestaat uit 4 meervoudige apporteer proeven op B- en A-niveau. Men moet een MAP-B of een MAP-A diploma hebben en lid zijn van de KJV om hieraan mee te mogen doen.

Er zijn dus 2 soorten SJP diploma’s.

Diploma C bestaat niet bij SJP

Diploma B bestaat uit proef A t/m E plus proef F t/m H

Diploma A bestaat uit proef A t/m H plus proef I t/m J

 

Om aan een MAP B mee te mogen doen moet men 2 SJP B-diploma’s hebben waarvan 1 met minimaal 68/80 punten.

Om aan een MAP A mee te mogen doen moet men 2 SJP A-diploma’s hebben waarvan 1 met minimaal 85/100 punten. 

Beschrijving van de SJP proeven:

Proef A: Aangelijnd en los volgen
Proef B: Uitsturen en komen op bevel
Proef C: Houden van de aangewezen plaats
Proef D: Apport te land
Proef E: Apport uit diep water
Proef F: Verloren apport te land
Proef G: Markeerapport te land
Proef H: Apport over diep water
Proef I: Dirigeerproef te land
Proef J: Apport van verre loper over breed water

MAP proeven zijn niet gestandaardiseerde apporteer proeven. Elke keer weer anders.

Diploma MAP B: Dit diploma krijgt de deelnemer als alle apporten binnen zijn gebracht met minimaal 55/100 punten per proef. max aantal punten is 600

Diploma MAP A: Dit diploma krijgt de deelnemer als alle apporten binnen zijn gebracht met minimaal 55/100 punten per proef. max aantal punten is 600

Diploma AA Nimrodproef  dit is het Nimrod diploma dat een deelnemer krijgt als alle apporten binnen zijn gebracht. Zeg maar gerust het hoogste haalbare.