FHN staat voor Federatie Hondensport Nederland.


FHN organiseert o.a. apporteer wedstrijden voor alle soorten honden, dus ook niet jachthonden en jachthonden zonder stamboom.

Er worden onder auspiciën van de Federatie Hondensport Nederland twee soorten wedstrijden georganiseerd.

  • Diplomadagen – Op deze dagen kan men opgaan voor het behalen van het A, B of C diploma. Het A diploma is het laagste diploma en het C diploma het hoogst haalbare diploma. Ook al heeft men een diploma behaald mag men de volgende keer toch weer inschrijven in dezelfde klasse. Voor de proeven voor de diploma’s is volledig omschreven hoe deze worden uitgezet en hoe deze door de combinatie van hond en geleider moeten worden afgelegd. Als de proeven zijn afgewerkt en voor alle onderdelen ten minste een voldoende is verkregen krijgt men een diploma met een cijferlijst.
  • Werkproeven – Een combinatie kan met deze proeven meedoen in de klasse waarin een diploma is behaald. De werkproeven zijn in principe elke keer anders en bevatten dus een verrassingselement voor de deelnemende combinatie. De basis, waaraan deze proeven moeten voldoen, is wel omschreven. Aan het einde van de wedstrijd krijgt iedere combinatie een certificaat uitgereikt met het behaalde aantal punten en de plaatsing.

Er zijn dus 3 soorten diploma’s.

Diploma A bestaat uit proef A t/m E

Diploma B bestaat uit proef A t/m E plus proef F t/m H

Diploma C bestaat uit proef A t/m H plus proef I t/m K

Indien men geslaagd is voor zo’n diploma mag je in dezelfde klasse aan een werkproef meedoen. Dus honden met een A-diploma mogen aan een werkproef in de A-klasse meedoen. Honden met een B-diploma zijn verplicht om in de B-klasse uit te komen, hetzelfde geldt voor de C-diploma honden. Echter voor honden die er niet in geslaagd om het A-diploma te halen mogen toch meedoen aan een werkproef, men zit dan in de A0-klasse.

Beschrijving van de diploma proeven:

Proef A – Aangelijnd en los volgen.

Proef B – Komen op bevel met verleiding.

Proef C – Houden van de aangewezen plaats

Proef D – Apport te land.

Proef E – Apport over hindernis

Proef F – Verloren apport te land

Proef G – Markeerapport te land.

Proef H – Combinatie appèl en apport.

Proef I – Dirigeerproef te land.

Proef J – Apporteren vanuit linie

Proef K – Apport door water